Skip to content

APW/001/2019-020/CT - Cynghorydd Aaron Shotton

APW/001/2019-020/CT - Cynghorydd Aaron Shotton

Enw:  Cynghorydd Aaron Shotton

Rhif Cyfeirnod: APW/001/2019-020/CT

Awdurdod Perthnasol: Cyngor Sir y Fflint

Natur yr honiad: Torri paragraffau 6(1)(a), 7(a) a 7(b) o'r cod ymddygiad