Skip to content

APW/002/2018-019/CT - Cynghorydd Edwin Roderick

APW/002/2018-019/CT - Cynghorydd Edwin Roderick

Enw:  Cynghorydd Edwin Roderick

Rhif Cyfeirnod: APW/002/2018-019/CT

Awdurdod Perthnasol: Cyngor Sir Powys ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Lleoliad: 

Dyddiad y digwyddiad: 

Natur yr honiad: Torri paragraffau 4(b), 6(1)(a) a 7(a) o'r cod ymddygiad