Skip to content

APW/001/2018-019/CT - Cynghorydd Graham Down

APW/001/2018-019/CT - Cynghorydd Graham Down

Enw:  Cynghorydd Graham Down

Rhif Cyfeirnod: APW/001/2018-019/CT

Awdurdod Perthnasol: Cyngor Cymunedol Mathern

Lleoliad: Ystafell Lys 1, Llys Ynadon Cwmbran, Tudor Road, Cwmbran, NP44 3YA

Dyddiad y digwyddiad: 22ain Fawrth 2019

Natur yr honiad: Torri paragraffau 6(1)(a) o'r cod ymddygiad