Skip to content

Map Lleoliad

Map Lleoliad

Dyma leoliad swyddfa'r Tribiwnlys.

Panel Dyfarnu Cymru

Adeiladau'r Llywodraeth,
Spa Road East,
Llandrindod,
Powys LD1 5HA.

Ffôn - 03000 259805

E-bost - adjudication.panel@llyw.cymru

Ffacs - 03000 259801

Dolenni perthnasol

Mae gwrandawiadau tribiwnlysoedd fel arfer ar agor i'r cyhoedd. Mae rhestr o wrandawiadau tribiwnlysoedd, gan gynnwys manylion tribiwnlysoedd sydd i ddod, ar gael i'w gweld ar-lein.