Skip to content

Penderfyniadau

Penderfyniadau

Mae penderfyniadau Panel Dyfarnu Cymru ar gael i'w gweld ar-lein yn ôl y math o achos.

Fel arfer, bydd hysbysiad o'r penderfyniad yn cael ei gyhoeddi yn y wasg. Gallwn wneud copïau o benderfyniadau ac efallai y bydd y swyddfa yn codi tâl am hynny.

Cyfrinachedd

  • Gall y tribiwnlys wneud trefniadau i gyhoeddi ei benderfyniadau fel sy'n briodol yn ei dyb ef, ond wrth wneud hynny bydd yn ystyried yr angen i gadw cyfrinachedd unrhyw dystiolaeth a gafodd ei chlywed yn breifat ac am y rheswm hwnnw, gall y tribiwnlys olygu'r rhan honno o benderfyniad.

Dolenni perthnasol

Mae gwrandawiadau tribiwnlysoedd fel arfer ar agor i'r cyhoedd. Mae rhestr o wrandawiadau tribiwnlysoedd, gan gynnwys manylion tribiwnlysoedd sydd i ddod, ar gael i'w gweld ar-lein.
Crynodeb o dribiwnlysoedd blaenorol a'u penderfyniadau.
Er mwyn eich helpu i ddod o hyd i'r wybodaeth rydych yn chwilio amdani, rydym wedi trefnu ein cwestiynau mwyaf cyffredin a'r atebion yn benawdau pwnc.