Skip to content

Apeliadau yn erbyn penderfyniadau pwyllgor safonau

Apeliadau yn erbyn penderfyniadau pwyllgor safonau

Mae penderfyniadau Panel Dyfarnu Cymru ar gael i'w gweld ar-lein yn ôl y math o achos. Fel arfer, bydd hysbysiad o'r penderfyniad yn cael ei gyhoeddi yn y wasg. Gallwn wneud copïau o benderfyniadau ac efallai y bydd y swyddfa yn codi tâl am hynny.