Skip to content

Ebrill 2016 - Mawrth 2017

Ebrill 2016 - Mawrth 2017
APW/003/2016-017/AT - Y Cynghorydd Gary Price

09/03/17
Enw: Y Cynghorydd Gary Price Rhif Cyfeirnod: APW/003/2016–017/AT Awdurdod Perthnasol: Cyngor Powys Lleoliad: Dydd 1 – Canolfan Gwrandawiadau Canolfan Cyfiawnder Sifil a Theuluol Llandrindod, Parciau Noyadd, LLandrindod, Powys, LD1 5DF Dydd 2 – Swyddfeydd Tribiwnlys PDC, Adeiladau'r ...
 

APW/001/2016-017/AT - Y Cynghorydd Lynda Parker

12/10/16
Enw: Y Cynghorydd Lynda Parker Rhif Cyfeirnod: APW/001/2016–017/AT Awdurdod Perthnasol: Cyngor Cymuned Manorbier Lleoliad: Court Room 3, Haverfordwest County Court and Family Court Hearing Centre Dyddiad y digwyddiad: 27 Medi 2016 Natur yr honiad: Torri paragraffau 14(1)(a), (c) a (e) y ...