Skip to content

APW011/2005/AT: Y Cynghorydd J Cornwell

APW011/2005/AT: Y Cynghorydd J Cornwell

Enw: Y Cynghorydd J Cornwell

Rhif Cyfeirnod: APW011/2005/AT

Awdurdod Perthnasol: DD/G

Lleoliad: DD/G
 
Dyddiad y digwyddiad: 12/01/2006
 
Natur yr honiad: Torri paragraffau 11 ac 16(3) o God Ymddygiad y Cyngor.

Penderfyniad y Tribiwnlys: Gwrthodwyd yr apêl am ei fod yn hwyr

Dim dogfen