Skip to content

APW009/2005/AT: Y Cynghorydd T G Davies

APW009/2005/AT: Y Cynghorydd T G Davies

Enw: Y Cynghorydd T G Davies

Rhif Cyfeirnod: APW009/2005/AT

Awdurdod Perthnasol: Cyngor Cymuned Saint-y-brid

Lleoliad: Gwesty'r Copthorne, Croes Cwrlwys, Caerdydd
 
Dyddiad y digwyddiad: 24/10/2006
 
Natur yr honiad: Torri paragraffau 11 ac 16(3) o God Ymddygiad y Cyngor

Penderfyniad y Tribiwnlys: Dirymwyd dyfarniad y Pwyllgor Safonau