Skip to content

APW/002/2007-08/AT: Y Cynghorydd D Thomas

APW/002/2007-08/AT: Y Cynghorydd D Thomas

Enw: Y Cynghorydd D Thomas

Rhif Cyfeirnod: APW/002/2007-08/AT

Awdurdod Perthnasol: Dinas a Sir Abertawe

Dyddiad y digwyddiad: 11/12/2007
 
Natur yr honiad: Torri paragraffau (8)(a) ac 8(b) o'r cod ymddygiad

Penderfyniad y Tribiwnlys: Cadarnhawyd penderfyniad y Pwyllgor Safonau.  Cerydd a gwahardd am fis