Skip to content

APW/003/2012-013/AT: Y Cynghorydd Hefin Thomas

APW/003/2012-013/AT: Y Cynghorydd Hefin Thomas

Enw: Y Cynghorydd Hefin Thomas

Rhif Cyfeirnod: APW/003/2012-013/AT

Awdurdod Perthnasol: Cyngor Sir Ynys Môn

Lleoliad: Gwesty Tre-Ysgawen, Capel Coch, Llangefni

Dyddiad y digwyddiad: 11/10/2012
 
Natur yr honiad: Torri paragraff 6 (1)(a) o'r cod ymddygiad

Penderfyniad y Tribiwnlys: Cadarnhawyd penderfyniad y Pwyllgor Safonau