Skip to content

Ebrill 2016 - Mawrth 2017

Ebrill 2016 - Mawrth 2017
APW/002/2016-017/CT: Y Cynghorydd Neil McEvoy

06/03/17
Enw: Y Cynghorydd Neil McEvoy Rhif Cyfeirnod: APW/002/2016–017/CT Awdurdod Perthnasol: Cyngor Caerdydd Lleoliad:  Llys Ynadon Caerdydd a’r Fro, Fitzalan Place, Caerdydd, CF24 0RZ Dyddiad y digwyddiad:  2 a 3 Mawrth 2017 Natur yr honiad: Torri paragraffau 4(a), 4(b) a 6(1)(a) y cod ymddygi ...
 

APW/002/2015-016/CT: Y Cynghorydd Robert Curtis

10/08/16
Enw: Y Cynghorydd Robert Curtis Rhif Cyfeirnod: APW/002/2015–016/CT Enw’r Awdurdod perthnasol: Cyngor Bro Morgannwg a Cyngor Tref y Barri Lleoliad: Swyddfa Tribiwnlys y Gymraeg, Caerdydd Dyddiad y digwyddiad: 25 Gorffennaf 2016 Natur yr honiad: Torri paragraffau 2(1)(d) a 6(1)(a) y cod ...