Skip to content

APW/002/2016-017/CT: Y Cynghorydd Neil McEvoy

APW/002/2016-017/CT: Y Cynghorydd Neil McEvoy

Enw: Y Cynghorydd Neil McEvoy

Rhif Cyfeirnod: APW/002/2016-017/CT

Awdurdod Perthnasol: Cyngor Caerdydd

Lleoliad: Llys Ynadon Caerdydd a’r Fro, Fitzalan Place, Caerdydd, CF24 0RZ

Dyddiad y digwyddiad: 2 a 3 Mawrth 2017

Natur yr honiad: Torri paragraffau 4(a), 4(b) a 6(1)(a) y cod ymddygiad

Penderfyniad y Tribiwnlys: Gwahardd am 1 mis