Skip to content

APW/002/2015-016/CT: Y Cynghorydd Robert Curtis

APW/002/2015-016/CT: Y Cynghorydd Robert Curtis

Enw: Y Cynghorydd Robert Curtis

Rhif Cyfeirnod: APW/002/2015-016/CT

Enw’r Awdurdod perthnasol: Cyngor Bro Morgannwg a Cyngor Tref y Barri

Lleoliad: Swyddfa Tribiwnlys y Gymraeg, Caerdydd

Dyddiad y digwyddiad: 25 Gorffennaf 2016

Natur yr honiad: Torri paragraffau 2(1)(d) a 6(1)(a) y cod ymddygiad Cyngor Bro Morgannwg a paragraffau 3 a 6 y cod ymddygiad Cyngor Tref y Barri.

Gwnaeth Panel Dyfarnu Cymru ddyfarniad ynglŷn â'r achos uchod drwy sylwadau ysgrifenedig.

Penderfyniad y Tribiwnlys: Gwahardd am 3 mis