Skip to content

Ebrill 2017 - Mawrth 2018

Ebrill 2017 - Mawrth 2018
APW/001/2017-018/CT: Y Cyn-Gynghorydd Stuart Anderson

17/01/18
Enw:  Y Cyn–Gynghorydd Stuart Anderson Rhif Cyfeirnod:  APW/002/2017–018/CT Enw’r Awdurdod perthnasol: Cyngor Brwdeistref Sirol Conwy Lleoliad: Llys Sirol yr Wythgrug, Y Llysoedd Barn, Yr wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 1AE Dyddiad y digwyddiad: 9–10 Ionawr 2018 Natur yr honiad:  T ...
 

APW/001/2017-018/CT: Y Cyn-Gynghorydd Tref Alison Halford

10/10/17
Enw:  Y Cyn–Gynghorydd Tref Alison Halford Rhif Cyfeirnod:  APW/001/2017–018/CT Enw’r Awdurdod perthnasol: Cyngor Sir y Fflint Lleoliad: PDC, Adeiladau Llywodraeth, Heol Spa Ddwyrain, Llandrindod, Powys Dyddiad y digwyddiad: 6 Hydref 2017 Natur yr honiad:  Torri paragraffau 4(b) a 4( ...