Skip to content

Ebrill 2018 - Mawrth 2019

Ebrill 2018 - Mawrth 2019
APW/003/2017-018/CT - Cynghorydd Graham Down

23/07/18
Enw:  Cynghorydd Graham Down Rhif Cyfeirnod: APW/003/2017–018/CT Awdurdod Perthnasol:  Cyngor Sir Fynwy. Lleoliad:  Ystafell Llys 4, Llys Ynadon Cwmbrâ n, Tudor Road, Cwmbrân, NP44 3YA Dyddiad y digwyddiad:  19 Gorffennaf 2018 Natur yr honiad:  Torri paragraffau 4(b) o'r cod ymddygiad Pen ...