Skip to content

APW/003/2017-018/CT - Cynghorydd Graham Down

APW/003/2017-018/CT - Cynghorydd Graham Down

Enw:  Cynghorydd Graham Down

Rhif Cyfeirnod: APW/003/2017-018/CT

Awdurdod Perthnasol: Cyngor Sir Fynwy.

Lleoliad: Ystafell Llys 4, Llys Ynadon Cwmbrân, Tudor Road, Cwmbrân, NP44 3YA

Dyddiad y digwyddiad: 19 Gorffennaf 2018

Natur yr honiad: Torri paragraffau 4(b) o'r cod ymddygiad

Penderfyniad y Tribiwnlys: Diarddelwyd o Gyngor Cymuned Mathern am 2 fis.