Skip to content

Ebrill 2019 - Mawrth 2020

Ebrill 2019 - Mawrth 2020
APW/001/2018-019/CT - Cynghorydd Graham Down

29/07/19
Enw:  Cynghorydd Graham Down Rhif Cyfeirnod: APW/001/2018–019/CT Awdurdod Perthnasol:  Cyngor Cymunedol Mathern Lleoliad:  Ystafell Llys 1, Llys Ynadon Cwmbrân, Tudor Road, Cwmbrân, NP44 3YA Dyddiad y digwyddiad:  22 Mawrth 2019 Natur yr honiad:  Torri paragraffau 6(1)(a) o'r cod ymddygiad ...