Skip to content

APW/002/2014-015/CT: Y Cynghorydd Haulwen Lewis

APW/002/2014-015/CT: Y Cynghorydd Haulwen Lewis

Enw: Y Cynghorydd Haulwen Lewis

Rhif Cyfeirnod: APW/003/2014-015/CT

Awdurdod Perthnasol: Cyngor Cymuned y LLanfihangel ar Arth

Lleoliad: Ivy Bush Royal Hotel, Caerfyrddin

Dyddiad y digwyddiad: 13/08/15

Natur yr honiad: Torri paragraffau 10(1), 10(2), 11(1), 14(1), 15(1) a 15(2) y cod ymddygiad

Penderfyniad y Tribiwnlys: Gwahardd am 3 mis