Skip to content

APW/001/2015-016/CT: Y Cynghorydd Paul Cawley

APW/001/2015-016/CT: Y Cynghorydd Paul Cawley

Enw: Y Cynghorydd Paul Cawley

Rhif Cyfeirnod: APW/001/2015-016/CT

Awdurdod Perthnasol: Cyngor Cymuned y Magwyr gyda’r Gwndy

Lleoliad: Hilton Newport, Chepstow Road, Langstone, Newport, NP18 2LX

Dyddiad y digwyddiad: 11/03/16

Natur yr honiad: Torri paragraffau 6(1)(a)  a 14(1)(a) y cod ymddygiad

Penderfyniad y Tribiwnlys: Gwahardd am 3 mis