Skip to content

APW001/2005/CT: Y Cynghorydd K Derrick

APW001/2005/CT: Y Cynghorydd K Derrick

Enw: Y Cynghorydd K Derrick

Rhif Cyfeirnod: APW001/2005/CT

Awdurdod Perthnasol: Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Lleoliad: Gwesty'r Angel, Caerdydd
 
Dyddiad y digwyddiad: 14/09/2005
 
Natur yr honiad: Methiant i gadw at baragraffau 5(a), 8(a) ac 11 o God Ymddygiad y Cyngor.

Penderfyniad y Tribiwnlys: Gwahardd am 6 mis