Skip to content

APW002/2005/CT: Y Cyn-Gynghorydd J Scherer

APW002/2005/CT: Y Cyn-Gynghorydd J Scherer

Enw: Y Cyn-Gynghorydd J Scherer

Rhif Cyfeirnod: APW002/2005/CT

Awdurdod Perthnasol: Dinas a Sir Caerdydd

Lleoliad: Gwesty'r Copthorne, Caerdydd
 
Dyddiad y digwyddiad: 12/10/2005
 
Natur yr honiad: Torri paragraffau 6(1)(a) a (b) o God Ymddygiad y Cyngor.

Penderfyniad y Tribiwnlys: Cerydd