Skip to content

APW/005/2007-08/CT: Y Cynghorydd B Owen

APW/005/2007-08/CT: Y Cynghorydd B Owen

Enw: Y Cynghorydd B Owen

Rhif Cyfeirnod: APW/005/2007-08/CT

Awdurdod Perthnasol: Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Lleoliad: Gwesty St George, Y Promenâd, Llandudno.
 
Dyddiad y digwyddiad: 29/02/2008
 
Natur yr honiad: Torri paragraffau 4(a), 4(b), 5, 6(b) a 7 o god ymddygiad yr Awdurdod.

Penderfyniad y Tribiwnlys: Gwahardd am 12 mis