Skip to content

APW007/2006-07/CT: Y Cynghorydd D Sylvester

APW007/2006-07/CT: Y Cynghorydd D Sylvester

Enw: Y Cynghorydd D Sylvester

Rhif Cyfeirnod: APW007/2006-07/CT

Awdurdod Perthnasol: Cyngor Cymuned Sili

Lleoliad: Gwesty Ramada Abertawe, Ffordd Phoenix, Abertawe
 
Dyddiad y digwyddiad: 24/10/2007
 
Natur yr honiad: Torri paragraffau 4(a) a 6(1)(b) o god ymddygiad yr Awdurdod.

Penderfyniad y Tribiwnlys: Gwahardd am 6 mis