Skip to content

APW004/2006-07/CT: Y Cynghorydd H Thomas

APW004/2006-07/CT: Y Cynghorydd H Thomas

Enw: Y Cynghorydd H Thomas

Rhif Cyfeirnod: APW004/2006-07/CT

Awdurdod Perthnasol: Cyngor Sir Ynys Môn

Lleoliad: Gwesty Tŷ Gwledig Neuadd Tre-Ysgawen, Capel Coch, Llangefni
 
Dyddiad y digwyddiad: 13/06/2007
 
Natur yr honiad: Torri paragraffau 5.1.2.8 a 5.1.3.2(ii) o god ymddygiad y Cyngor.

Penderfyniad y Tribiwnlys: Torri'n rhannol, dim camau pellach