Skip to content

APW/004/2007-008/CT: Y Cynghorydd I Tuck

APW/004/2007-008/CT: Y Cynghorydd I Tuck

Enw: Y Cynghorydd I Tuck

Rhif Cyfeirnod: APW/004/2007-008/CT

Awdurdod Perthnasol: Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful

Lleoliad: Gwesty'r Grand, Abertawe
 
Dyddiad y digwyddiad: 14/12/2007
 
Natur yr honiad: Torri paragraffau 6(1)(b), 7(a) a 16(2) o'r cod ymddygiad

Penderfyniad y Tribiwnlys: Anghymwyso am 12 mis.