Skip to content

APW010/2005/CT: Y Cynghorydd J S Allen-Mirehouse

APW010/2005/CT: Y Cynghorydd J S Allen-Mirehouse

Enw: Y Cynghorydd J S Allen-Mirehouse

Rhif Cyfeirnod: APW010/2005/CT

Awdurdod Perthnasol: Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro

Lleoliad: Gwesty Lamphey Court, Llandyfái, Sir Benfro
 
Dyddiad y digwyddiad: 10/07/2007
 
Natur yr honiad: Torri paragraffau 11 a 16(3) o God Ymddygiad y Cyngor

Penderfyniad y Tribiwnlys: Heb dorri'r cod