Skip to content

APW006/2006-07/CT: Y Cynghorydd T G Davies

APW006/2006-07/CT: Y Cynghorydd T G Davies

Enw: Y Cynghorydd T G Davies

Rhif Cyfeirnod: APW006/2006-07/CT

Awdurdod Perthnasol: Cyngor Cymuned Saint-y-brid

Lleoliad: Gwesty'r Copthorne, Croes Cwrlwys, Caerdydd
 
Dyddiad y digwyddiad: 12/09/2007
 
Natur yr honiad: Torri paragraffau 11(a) a 16(3) o god ymddygiad yr Awdurdod

Penderfyniad y Tribiwnlys: Gwahardd am 9 mis.