Skip to content

APW/001/2007-08/CT: Y Cyn-Gynghorydd L Bailey

APW/001/2007-08/CT: Y Cyn-Gynghorydd L Bailey

Enw: Y Cyn-Gynghorydd L Bailey

Rhif Cyfeirnod: APW/001/2007-08/CT

Awdurdod Perthnasol: Dinas a Sir Abertawe

Lleoliad: Gwesty'r Angel, Caerdydd
 
Dyddiad y digwyddiad: 28/11/2007
 
Natur yr honiad: Torri paragraffau 4(a), 6(1)(b), 7(c) a 9(d) o'r cod ymddygiad

Penderfyniad y Tribiwnlys: Anghymwyso am 2 flynedd a 6 mis