Skip to content

APW/001/2008-09/CT: Y Cynghorydd P Foley

APW/001/2008-09/CT: Y Cynghorydd P Foley

Enw: Y Cynghorydd P Foley

Rhif Cyfeirnod: APW/001/2008-09/CT

Awdurdod Perthnasol: Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Lleoliad: Gwesty Heronston, Ffordd Ewenni, Pen-y-bont ar Ogwr
 
Dyddiad y digwyddiad: 25/02/2009
 
Natur yr honiad: Torri paragraff 6(1)(b) o god ymddygiad yr Awdurdod.

Penderfyniad y Tribiwnlys: Torri. Dim camau pellach.