Skip to content

APW/002/2008-09/CT: Y Cynghorydd N Daniels

APW/002/2008-09/CT: Y Cynghorydd N Daniels

Enw: Y Cynghorydd N Daniels

Rhif Cyfeirnod: APW/002/2008-09/CT

Awdurdod Perthnasol: Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent

Lleoliad: Gwesty Holiday Inn, Y Coldra, Casnewydd
 
Dyddiad y digwyddiad: 11/05/2009
 
Natur yr honiad: Torri paragraffau 4(a) a 6(1)(b)

Penderfyniad y Tribiwnlys: Gwahardd am 9 mis