Skip to content

APW004/2009-010/CT: Y Cynghorydd P Baccara

APW004/2009-010/CT: Y Cynghorydd P Baccara

Enw: Y Cynghorydd P Baccara

Rhif Cyfeirnod: APW004/2009-010/CT

Awdurdod Perthnasol: Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

Lleoliad: Gwesty'r Angel, Caerdydd
 
Dyddiad y digwyddiad: 18/01/2010
 
Natur yr honiad: Torri paragraffau 4(b) a 6(1)(a) o'r cod ymddygiad

Penderfyniad y Tribiwnlys: Gwahardd am 12 mis