Skip to content

APW/001/2009-010/CT: Y Cynghorydd W A Pritchard

APW/001/2009-010/CT: Y Cynghorydd W A Pritchard

Enw: Y Cynghorydd W A Pritchard

Rhif Cyfeirnod: APW/001/2009-010/CT

Awdurdod Perthnasol: Cyngor Tref Abermo

Lleoliad: Gwesty Neuadd Penmaenuchaf, Penmaen-Pŵl, Dolgellau
 
Dyddiad y digwyddiad: 26/06/2009
 
Natur yr honiad: Torri paragraffau 4(b) a 6(1)(a)

Penderfyniad y Tribiwnlys: Anghymwyso am 12 mis