Skip to content

APW/008/2010-011/CT: Y Cynghorydd K Armstrong-Braun

APW/008/2010-011/CT: Y Cynghorydd K Armstrong-Braun

Enw: Y Cynghorydd K Armstrong-Braun

Rhif Cyfeirnod: APW/008/2010-011/CT

Awdurdod Perthnasol: Cyngor Tref Saltney

Lleoliad: Gwesty Beaufort Park, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint

Dyddiad y digwyddiad: 24/01/2012
 
Natur yr honiad: Torri paragraffau 4(b), 5(a), 6 (1)(a) ac 8(a) o'r cod ymddygiad

Penderfyniad y Tribiwnlys: Gwahardd am 12 mis