Skip to content

APW/001/2011-012/CT: Y Cyn-Gynghorydd F Wildgust

APW/001/2011-012/CT: Y Cyn-Gynghorydd F Wildgust

Enw: Y Cyn-Gynghorydd F Wildgust

Rhif Cyfeirnod: APW/001/2011-012/CT

Awdurdod Perthnasol: Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

Lleoliad: Cefn Gwrgan Road, Port Talbot

Dyddiad y digwyddiad: 19/09/2011
 
Natur yr honiad: Torri paragraff 6(1)(a) o'r cod ymddygiad

Penderfyniad y Tribiwnlys: Anghymwyso am 3 blynedd