Skip to content

APW/002/2003/CT: Y Cynghorydd C C Westerman

APW/002/2003/CT: Y Cynghorydd C C Westerman

Enw: Y Cynghorydd C C Westerman

Rhif Cyfeirnod: APW/002/2003/CT

Awdurdod Perthnasol: Cyngor Cymuned Ffynnon Taf

Lleoliad: Canolfan Gynadledda Halliwell, Coleg y Drindod, Caerfyrddin
 
Dyddiad y digwyddiad: 16/09/2003
 
Natur yr honiad: Torri paragraff 6(1)(b) o Godau Ymddygiad y Cyngor

Penderfyniad y Tribiwnlys: Gwahardd am 6 mis