Skip to content

APW 001/2003/CT: Y Cynghorydd Mrs P L Yale

APW 001/2003/CT: Y Cynghorydd Mrs P L Yale

Enw: Y Cynghorydd Mrs P L Yale

Rhif Cyfeirnod: APW 001/2003/CT

Awdurdod Perthnasol: Cyngor Sir y Fflint a Chyngor Cymuned Penarlâg

Lleoliad: Gwesty Beaufort Park, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint
 
Dyddiad y digwyddiad: 16/09/2003
 
Natur yr honiad: Torri paragraff 6(1)(b) o Godau Ymddygiad y Cyngor

Penderfyniad y Tribiwnlys: Anghymwyso am 2 flynedd