Skip to content

APW/005/2009-010/CT: Y Cynghorydd A Halford

APW/005/2009-010/CT: Y Cynghorydd A Halford

Enw: Y Cynghorydd A Halford

Rhif Cyfeirnod: APW/005/2009-010/CT

Awdurdod Perthnasol: Cyngor Sir y Fflint

Lleoliad: Gwesty Tŷ Gwledig Northop Hall, Pentref Northop Hall, Ffordd Caer, Ger Caer CH7 6HJ

Dyddiad y digwyddiad: 18/05/2010
 
Natur yr honiad: Torri paragraffau 6(1)(a) a 6(2) o'r cod ymddygiad

Penderfyniad y Tribiwnlys: Torri. Dim camau pellach.