Skip to content

APW/001/2010-011/CT: Y Cynghorydd A M Jones

APW/001/2010-011/CT: Y Cynghorydd A M Jones

Enw: Y Cynghorydd A M Jones

Rhif Cyfeirnod: APW/001/2010-011/CT

Awdurdod Perthnasol: Cyngor Sir Ynys Môn

Lleoliad: Canolfan Halliwell, Coleg Prifysgol y Drindod 

Dyddiad y digwyddiad: 05/08/2010
 
Natur yr honiad: Torri paragraff 8 o'r cod ymddygiad

Penderfyniad y Tribiwnlys: Gwahardd am 4 mis.