Skip to content

APW/004/2010-011/CT: Y Cynghorydd F Wildgust

APW/004/2010-011/CT: Y Cynghorydd F Wildgust

Enw: Y Cynghorydd F Wildgust

Rhif Cyfeirnod: APW/004/2010-011/CT

Awdurdod Perthnasol: Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

Lleoliad: Gwesty Glen-yr-afon, Brynbuga

Dyddiad y digwyddiad: 11/01/2011
 
Natur yr honiad: Torri paragraffau 4(b), 4(c), 4(d), 5(a) a 6(1)(a) o'r cod ymddygiad

Penderfyniad y Tribiwnlys: Gwahardd am 12 mis.