Skip to content

APW/007/2009-010/CT: Y Cynghorydd J Adams-Lewis

APW/007/2009-010/CT: Y Cynghorydd J Adams-Lewis

Enw: Y Cynghorydd J Adams-Lewis

Rhif Cyfeirnod: APW/007/2009-010/CT

Awdurdod Perthnasol: Cyngor Sir Ceredigion

Lleoliad: Gwesty Castell Malgwyn, Llechryd, Aberteifi

Dyddiad y digwyddiad: 13/01/2011
 
Natur yr honiad: Torri paragraffau 11(1) a 14(1)(a) o'r cod ymddygiad

Penderfyniad y Tribiwnlys: Gwahardd yn rhannol am 3 mis