Skip to content

APW/002/2010-011/CT: Y Cynghorydd J Davies

APW/002/2010-011/CT: Y Cynghorydd J Davies

Enw: Y Cynghorydd J Davies

Rhif Cyfeirnod: APW/002/2010-011/CT

Awdurdod Perthnasol: Cyngor Cymuned Tudweiliog
 
Dyddiad y digwyddiad: 28/07/2010
 
Natur yr honiad: Torri paragraff 6(1)(a) o'r cod ymddygiad

Penderfyniad y Tribiwnlys: Tynnwyd Adroddiad yr Ombwdsmon yn ôl. Dim gweithredu pellach

Dim adroddiad