Skip to content

APW/012/2009-010/CT: Y Cynghorydd M Maskell

APW/012/2009-010/CT: Y Cynghorydd M Maskell

Enw: Y Cynghorydd M Maskell

Rhif Cyfeirnod: APW/012/2009-010/CT

Awdurdod Perthnasol: Cyngor Sir Ceredigion

Lleoliad: Gwesty Castell Malgwyn, Llechryd, Aberteifi

Dyddiad y digwyddiad: 28/09/2010
 
Natur yr honiad: Torri paragraffau 7(a), 14 (1)(c) a 14(1)(d) o'r cod ymddygiad

Penderfyniad y Tribiwnlys: Anghymwyso am 18 mis