Skip to content

APW/009/2009-010/CT: Y Cynghorydd O G Jones

APW/009/2009-010/CT: Y Cynghorydd O G Jones

Enw: Y Cynghorydd O G Jones

Rhif Cyfeirnod: APW/009/2009-010/CT

Awdurdod Perthnasol: Cyngor Sir Ynys Môn

Lleoliad: Canolfan Halliwell, Coleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. 

Dyddiad y digwyddiad: 05/08/2010
 
Natur yr honiad: Torri paragraff 8 o'r cod ymddygiad

Penderfyniad y Tribiwnlys: Gwahardd am 2 fis