Skip to content

APW/013/2009-010/CT: Y Cynghorydd P Kraus

APW/013/2009-010/CT: Y Cynghorydd P Kraus

Enw: Y Cynghorydd P Kraus

Rhif Cyfeirnod: APW/013/2009-010/CT

Awdurdod Perthnasol: Cyngor Tref Conwy

Lleoliad: Llandrindod

Dyddiad y digwyddiad: 19/10/2010
 
Natur yr honiad: Torri paragraffau 4(b), 4(c), 6(1)(a) a 7(a) o'r cod ymddygiad

Penderfyniad y Tribiwnlys: Gwahardd am 12 mis.