Skip to content

APW/011/2009-010/CT: Y Cynghorydd R Cook

APW/011/2009-010/CT: Y Cynghorydd R Cook

Enw: Y Cynghorydd R Cook

Rhif Cyfeirnod: APW/011/2009-010/CT

Awdurdod Perthnasol: Dinas a Sir Caerdydd

Lleoliad: Gwesty Holland House, Heol Casnewydd, Caerdydd

Dyddiad y digwyddiad: 08/11/2010
 
Natur yr honiad: Torri paragraffau 4(b), 4(c) a 6(1)(a) o'r cod ymddygiad

Penderfyniad y Tribiwnlys: Gwahardd am 2 fis.