Skip to content

APW/008/2009-010/CT: Y Cynghorydd W D Lyndon Lloyd

APW/008/2009-010/CT: Y Cynghorydd W D Lyndon Lloyd

Enw: Y Cynghorydd W D Lyndon Lloyd

Rhif Cyfeirnod: APW/008/2009-010/CT

Awdurdod Perthnasol: Cyngor Sir Ceredigion

Lleoliad: Gwesty Castell Malgwyn, Llechryd, ger Aberteifi

Dyddiad y digwyddiad: 14/07/2010
 
Natur yr honiad: Torri paragraffau 11(1) a 14(1)(a) o'r cod ymddygiad

Penderfyniad y Tribiwnlys: Gwahardd yn rhannol tan 1 Medi 2010