Skip to content

APW/002/2012-013/CT: Y Cynghorydd A Brown

APW/002/2012-013/CT: Y Cynghorydd A Brown

Enw: Y Cynghorydd A Brown

Rhif Cyfeirnod: APW/002/2012-013/CT

Awdurdod Perthnasol: Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful

Lleoliad: Gwesty Gwledig New House, Thornhill Road, Caerdydd

Dyddiad y digwyddiad: 22/08/2012
 
Natur yr honiad: Torri paragraffau 4(a), 4(b) a 6(1)(a) o'r cod ymddygiad

Penderfyniad y Tribiwnlys: Cerydd