Skip to content

APW/001/2012-013/CT: Y Cynghorydd A Moss

APW/001/2012-013/CT: Y Cynghorydd A Moss

Enw: Y Cynghorydd A Moss

Rhif Cyfeirnod: APW/001/2012-013/CT

Awdurdod Perthnasol: Cyngor Cymuned Llantrisant

Lleoliad: Gwesty'r Copthorne, Ffordd Copthorne, Caerdydd, CF5 6DH

Dyddiad y digwyddiad: 01/11/2012
 
Natur yr honiad: Torri paragraff 6 (1)(a) o'r cod ymddygiad

Penderfyniad y Tribiwnlys: Gwahardd am 6 mis