Skip to content

APW/002/2011-012/CT: Y Cynghorydd B Durkin

APW/002/2011-012/CT: Y Cynghorydd B Durkin

Enw: Y Cynghorydd B Durkin

Rhif Cyfeirnod: APW/002/2011-012/CT

Awdurdod Perthnasol: Cyngor Sir Ynys Môn

Lleoliad: Gwesty Tŷ Gwledig Tre-Ysgawen, Capel Coch, Llangefni, Ynys Môn

Dyddiad y digwyddiad: 15/05/2012
 
Natur yr honiad: Torri paragraffau 4(b), 4(c) a 6(1)(a) o'r cod ymddygiad

Penderfyniad y Tribiwnlys: Gwahardd am 12 mis